Menu

Incassorecht

Elke ondernemer weet hoe ergerlijk het is als facturen niet of te laat worden betaald. Los van het feit dat het gewoon prettig is dat u wordt betaald als u producten of diensten heeft geleverd, is het voor elke onderneming van groot belang om een constante cashflow te hebben.

Bij het incasseren van openstaande rekeningen is het daarom cruciaal om voortvarend te werk te gaan, maar wel met de juiste toonzetting en de juiste juridische drukmiddelen.

CJB Advocatuur neemt deze werkzaamheden graag van u over: voortvarend, doortastend en efficiënt. Dat bespaart u tijd en ergernis.

Daartoe wordt het incassokantoor van advocate mr. C.J. Bungay (CJB Incasso B.V.) ingezet. Door de juridische expertise en ervaring van advocate mr. C.J. Bungay wordt u op een doortastende en kostenefficiënte manier geholpen met uw openstaande vorderingen.

Met een incassoadvocaat weet u zeker dat u een betrouwbare partner in de arm neemt.

Van een sommatie van een advocaat gaat meer dwingende kracht uit dan uit een sommatie van een gewone jurist. Een brief van een advocaat is voor de meeste debiteuren al dwingend genoeg om de vordering te betalen.

Daarnaast kan een advocaat een vordering sneller incasseren dan een gewone jurist omdat een advocaat verder mag gaan. Een advocaat mag bijvoorbeeld beslag leggen op huizen, bankrekeningen en bedrijfspanden en een dagvaarding uitbrengen.

U kunt bij advocate mr. C.J. Bungay terecht voor de volgende werkzaamheden, of het nu gaat om een enkele vordering of uw volledige debiteurenbestand:

  • het versturen van uw sommatiebrieven;
  • het verzorgen van uw volledige incassotraject;
  • het onderhandelen over en vastleggen van een betalingsregeling (ook als u zelf debiteur bent);
  • het leggen van conservatoir of executoriaal beslag;
  • het starten van een kort geding;
  • het starten van een bodemprocedure;
  • executie na een vonnis;
  • het doen van een faillissementsaanvraag.