Menu

Contractenrecht

Het contractenrecht regelt welke wetten en regels er gelden voor overeenkomsten en contracten. Hoe komen ze tot stand, wanneer is een contract geldig en wat gebeurt er als de bepalingen uit een overeenkomst niet (goed) worden nageleefd? Als u ondernemer bent, is de kans groot dat u doorlopend, zowel mondeling als schriftelijk, overeenkomsten aangaat. Bijvoorbeeld met leveranciers, opdrachtgevers of klanten. Op veel overeenkomsten zullen ook nog algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De meeste van deze overeenkomsten leveren zelden problemen op. Maar naarmate het onderwerp van de overeenkomst complexer wordt, en de belangen groter, wordt de kans op een geschil ook groter. Het is daarom belangrijk dat u zich tijdens het onderhandelen over en het opstellen van een overeenkomst laat adviseren door een in het contractenrecht gespecialiseerde advocaat, zoals Catherine Bungay.

Wanneer er toch een conflict is ontstaan over de uitleg van een bestaand contract, of wanneer de andere partij zich niet aan de overeengekomen verplichtingen houdt, is het ook belangrijk dat u zich laat adviseren over de stappen die u kunt nemen.

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in het contractenrecht

CJB Advocatuur adviseert u graag over de afspraken die u wilt of moet maken, en hoe u deze afspraken het beste contractueel vastlegt. Met deze adviezen voorkomt u problemen die kunnen voortvloeien uit onduidelijkheden in een contract.

CJB Advocatuur weet ook wat het is om te ondernemen. Als CJB Advocatuur een overeenkomst voor u opstelt is deze niet alleen juridisch van uitstekende kwaliteit, maar ook helder, duidelijk en praktisch uitvoerbaar.

Verschillen u en uw contractpartner van mening over de uitleg van een bestaande overeenkomst? Of houdt uw contractpartner zich niet aan de bepalingen die u bent overeengekomen? U kunt dan altijd een beroep doen op CJB Advocatuur voor advies, bemiddeling, of doortastende bijstand in een procedure.

Juridische bijstand bij uw contracten

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in adviseren, onderhandelen en procederen over diverse soorten contracten. CJB Advocatuur stelt ook graag overeenkomsten voor u op, of controleert (periodiek) uw bestaande overeenkomsten en algemene voorwaarden. U kunt bij CJB Advocatuur terecht voor onder andere de volgende overeenkomsten:

 • aandeelhoudersovereenkomsten;
 • aannemingsovereenkomsten;
 • agentuurovereenkomsten;
 • arbeidsovereenkomsten;
 • algemene voorwaarden;
 • beëindigingsovereenkomsten;
 • distributieovereenkomsten;
 • franchiseovereenkomsten;
 • geheimhoudingsovereenkomsten;
 • gemengde overeenkomsten;
 • huurovereenkomsten;
 • koopovereenkomsten;
 • licentieovereenkomsten;
 • ontbindingsovereenkomsten;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • vaststellingsovereenkomsten.

Juridische bijstand in internationale zaken

CJB Advocatuur is gevestigd in Yde, vlakbij Assen, Roden en Groningen. CJB is daarom de vaste sparringpartner van veel MKB ondernemers uit deze regio. Zij kunnen altijd een beroep doen op hun vaste advocaat, Catherine Bungay. Niet alleen als zij zaken doen in Nederland, maar juist ook als zij zaken doen buiten de landsgrenzen. Catherine Bungay is namelijk van Engelse afkomst. Haar moedertaal is Engels, waardoor zij minder tijd nodig heeft om Engelse contracten op te stellen. Daardoor kan zij ook in internationale zaken een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding leveren.