Menu

Bestuursrecht

Het bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. In het bestuursrecht wordt bepaald aan welke regels overheden, zoals het Rijk, de gemeente of andere bestuursorganen zich moeten houden bij het nemen van besluiten. Ook is in het bestuursrecht geregeld wat u kunt doen als u het met een besluit niet eens bent.

De algemene regels over het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Naast de Algemene Wet Bestuursrecht gelden vele bijzondere wetten en spelen de beginselen van behoorlijk bestuur een grote rol. Dit maakt het bestuursrecht voor ondernemers en particulieren behoorlijk ingewikkeld.

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in het bestuursrecht

In principe bent u in het bestuursrecht niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Gelet op de vele regels, bijzondere wetten, formele eisen én de vaak strikte termijnen is het echter wel verstandig om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde bestuursrechtadvocaat. CJB Advocatuur is gespecialiseerd in het bestuursrecht en adviseert en procedeert voor zowel particulieren als MKB ondernemingen.

De dienstverlening van CJB Advocatuur wordt gekenmerkt door laagdrempeligheid, efficiëntie en bevlogenheid. Als CJB Advocatuur inschat dat uw bezwaar of beroep geen kans heeft, wordt u geadviseerd het te laten rusten. Komt het wel tot een procedure? Dan staat CJB Advocatuur u met expertise, hart en ziel bij.

CJB staat u bij tijdens bezwaar, (hoger) beroep en een voorlopige voorziening

CJB Advocatuur adviseert en procedeert voor zowel ondernemingen als particulieren op het gebied van:

 • bestemmingsplannen;
 • bestuurlijke dwangsommen en bestuursdwang;
 • bestuurlijke boete;
 • bouwvergunningen;
 • exploitatieplannen en exploitatievergunningen;
 • nadeelcompensatie;
 • omgevingsvergunningen;
 • planschade;
 • projectontwikkeling;
 • projectuitvoeringsbesluiten;
 • rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad;
 • ruimtelijke ordening;
 • sancties voor bodem-, lucht- of waterverontreiniging;
 • subsidies;
 • vergunningen;
 • WABO;
 • wet Bibob;
 • Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Neem nu contact op met uw advocaat bestuursrecht

CJB Advocatuur is gevestigd in Yde en staat ondernemers en particulieren bij in (de omgeving van) Groningen, Assen, Eelde, Roden, Tynaarlo en Zuidlaren. Neem gerust contact op om te bespreken wat CJB Advocatuur voor u kan doen.