Menu

Beslagrecht en executierecht

Het beslag- en executierecht beschrijft de regels om een schuld betaald te krijgen of een rechterlijke uitspraak af te dwingen. Zonder het beslag- en executierecht is vrijwel geen succesvolle incasso mogelijk.

Heeft u een geldvordering op een debiteur die niet wordt betaald? Is er op onterechte gronden beslag ten laste van u gelegd of heeft u een executiegeschil? In dit soort situaties, waarin geen tijd te verliezen valt, komt het aan op voortvarende bijstand van een in het beslag- en executierecht gespecialiseerde advocaat. U bent daarvoor bij CJB Advocatuur aan het juiste adres.

Advocaat bij het leggen van beslag

CJB Advocatuur kan voor of tijdens een incassoprocedure conservatoir beslag voor u laten leggen bij een debiteur. Hiermee voorkomt u dat deze debiteur maatregelen neemt om zaken (tijdens een gerechtelijke procedure) te laten verdwijnen. Conservatoir beslag blijkt in de praktijk vaak een adequaat drukmiddel. Vaak kiezen debiteuren na het leggen van conservatoir beslag alsnog eieren voor hun geld en voldoen zij uw vordering alsnog.

Juridisch advies bij incassoprocedures en executie van een vonnis

Heeft u conservatoir beslag laten leggen, maar helpt het niet? CJB Advocatuur voert regelmatig gerechtelijke incassoprocedures voor MKB ondernemingen. Ook voor u procedeert CJB Advocatuur met expertise, hart en ziel.

Wordt uw vordering in het vonnis toegewezen, maar vervolgens weer niet (volledig) voldaan, dan kunt u erop vertrouwen dat CJB Advocatuur zo spoedig mogelijk overgaat tot executie (tenuitvoerlegging) van het vonnis. Meestal zal uw debiteur echter vrijwillig aan het vonnis voldoen of alsnog een betalingsregeling willen treffen.

Had u voor of tijdens de procedure geen conservatoir beslag gelegd? CJB Advocatuur onderzoekt na het vonnis alsnog de diverse verhaalsmogelijkheden, zoals beslaglegging op inkomsten, roerende en onroerende zaken en banktegoeden.

Is er bij u beslag gelegd?

Als er ten onrechte beslag is gelegd op uw eigendommen en/of tegoeden kan CJB Advocatuur u ook deskundig, snel en doortastend bijstaan. Neem direct contact op met CJB Advocatuur, om de mogelijkheden tot opheffing van het beslag te bespreken.