Menu

Aansprakelijkheidsrecht

Vroeg of laat krijgt u er als ondernemer ermee te maken: aansprakelijkheid. Een leverancier komt zijn afspraken niet na, of u wordt aansprakelijk gesteld voor productschade. U dreigt te moeten opdraaien voor de schade die een van uw werknemers heeft veroorzaakt, of heeft geleden.

Het belangrijkste doel van aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade. Het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade draagt, maar er kunnen redenen zijn waarom een ander de schade moet vergoeden. Bijvoorbeeld als uw contractpartij bepaalde afspraken niet nakomt (wanprestatie). Maar ook zonder contract kunt u geleden schade op een ander verhalen, bijvoorbeeld bij onrechtmatige daad.

In alle gevallen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde advocaat aansprakelijkheidsrecht in te schakelen. CJB Advocatuur ís zo’n specialist.

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht

CJB Advocatuur adviseert u graag en procedeert als dat nodig is. Of u nu snel advies nodig heeft over uw kansen in een procedure of over de schadeberekening, bijstand nodig heeft bij onderhandelingen over een schikking of tijdens een procedure een doortastende advocaat nodig heeft, u bent bij CJB Advocatuur aan het juiste adres.

Adviseren en procederen over aansprakelijkheid

CJB Advocatuur adviseert en begeleidt u onder andere bij:

  • het opstellen van heldere algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid zo veel mogelijk wordt beperkt;
  • het bepalen van de hoogte van uw schade;
  • het aansprakelijk stellen van derden die uw schade hebben veroorzaakt;
  • het verhalen van uw schade;
  • het voeren van stevig verweer als u zelf aansprakelijk wordt gesteld.